Kamerové systémy CCTV - LEGISLATIVA PROVOZU KAMEROVÉHO SYSTÉMU v bytových domech

Nejdůležitější je, aby si provozovatel kamerového systému uvědomil, že nese plnou odpovědnost za provoz kamerového systému.

 

Kamerový systém v bytovém domě je možné provozovat ve dvou režimech

 

1.    bez záznamu

 

2.    se záznamem

 

2.1. se 100% souhlasem

Pokud všichni obyvatelé domu s provozováním kamerového systému souhlasí, jedná se o postup v režimu § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů.

Pozor, souhlas je odvolatelný

 

2.2. bez 100% souhlasu

Je-li tomu tak, lze pro provozování kamerových systémů v bytových domech využít § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů.

Před zprovozněním kamerového systému se záznamem (bez 100% souhlasu) je nutné, aby jeho budoucí provozovatel, v tomto případě společenství vlastníků jednotek, pečlivě provedl

TEST PROPORCIONALITY

Poté na základě jeho výsledku zvážil, jestli bezpečí v domě je možné zajistit méně agresivní metodou nebo jednotlivé kamery i kamerový systém jako celek je nezbytný např. za účelem ochrany majetku a osob, což lze považovat za právní zájem ve smyslu § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů a kamerový systém lze provozovat bez souhlasu v domě bydlících osob.

  

  

GDPR – General Data Protection Regulation

 

Dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost nová právní úprava oblasti ochrany osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení).

 

Jednou z řady významných změn, které tato nová úprava přináší, je zrušení oznamovací povinnosti, která je v současné době správcům osobních údajů uložena ustanovením § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.