CCTV – kamerový systém 

 

Kamerové systémy jsou jednou z forem ochrany majetku a osob. Umožňují kontrolu a monitorování oblasti střeženého prostoru, záznam obrazu (variantně i zvuku) pomocí záznamového zařízení a následné zpracování – vyhodnocení záznamu.

 

V souvislosti s touto technologií  jsou velmi často kladeny dotazy např.:

-       jak k takovému důkazu lze přistoupit při případném prokazování viny a domáhání se náhrady škody?

-      jak jednoznačně prokázat či vyvrátit úmysl spáchat trestný čin poškozování cizího majetku, úmyslné ublížení na zdraví, krádež a podobně?

 

Dozvíte se  o hlavních principech fungování kamerových systémů, jejich rozdělení, výhodách a nevýhodách a také se dozvíte o základních informacích ohledně legislativy UOOU.